Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní vo výzve OPVaV-2011/1.1/01-SORO

25.11.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v texte Úplného znenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

  • Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO:

V Úplnom znení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  bola na strane 3, v časti 4. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA, v súvislosti so zrušením prílohy č. 5 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vzorový formulár č. 1.04), prečíslovaná príloha č. 16 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na prílohu č. 15 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

pôvodný text:

Žiadateľ musí preukázať (čestným vyhlásením – príloha č. 16 k žiadosti o NFP), že činnosti v oblasti prenosu technológie (licencie, tvorba vedľajších produktov alebo iné formy spracovania poznatkov, ktoré vytvorila výskumná organizácia) majú internú povahu a všetky príjmy z týchto činností sa opätovne investujú do prvotných, t.j. nehospodárskych činností žiadateľa (výskumnej organizácie).

opravený text:

Žiadateľ musí preukázať (čestným vyhlásením – príloha č. 15 k žiadosti o NFP), že činnosti v oblasti prenosu technológie (licencie, tvorba vedľajších produktov alebo iné formy spracovania poznatkov, ktoré vytvorila výskumná organizácia) majú internú povahu a všetky príjmy z týchto činností sa opätovne investujú do prvotných, t.j. nehospodárskych činností žiadateľa (výskumnej organizácie).

  • Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO:

Ďalej v Úplnom znení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola na strane 9, v časti 12. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTOVANIA POMOCI, v súvislosti so zrušením prílohy č. 5 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vzorový formulár č. 1.04), prečíslovaná príloha č. 15 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na prílohu č. 14 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

pôvodný text:

Prieskum trhu musí byť vyhotovený v zmysle vzorového formuláru, ktorý je prílohou žiadosti o NFP č. 15.

opravený text:

Prieskum trhu musí byť vyhotovený v zmysle vzorového formuláru, ktorý je prílohou žiadosti o NFP č. 14.

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky