Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní vo formulári Rozpočet projektu - príloha č. 2 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO

07.06.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní vo formulári Rozpočet projektu, ktorý je prílohou č. 2 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

  • Rozpočet projektu - príloha č. 2 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Vo formulári Rozpočet projektu, ktorý je prílohou č. 2 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v zošite Predpokladané zdroje financovania projektu, v  TABUĽKE č. 1a: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV ŽIADATEĽA a TABUĽKE č. 1b: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PARTNERA1 v stĺpci B tabuliek v riadkoch rokov 2011 až 2014, bola vykonaná oprava vzorcov na výpočet Požadovanej výšky NFP

Pôvodné vzorce v tabuľke 1a – stĺpec B:

2011: =ROUND(C36*D41/100;2)

2012: =ROUND(C37*D42/100;2)

2013: =ROUND(C38*D43/100;2)

2014: =ROUND(C39*D44/100;2)

Nové vzorce v tabuľke 1a – stĺpec B:

2011: =ROUND(C36*$D$41/100;2)

2012: =ROUND(C37*$D$41/100;2)

2013: =ROUND(C38*$D$41/100;2)

2014: =ROUND(C39*$D$41/100;2)

Pôvodné vzorce v tabuľke 1b – stĺpec B:

2011: =ROUND(C61*D66/100;2)

2012: =ROUND(C62*D67/100;2)

2013: =ROUND(C63*D68/100;2)

2014: =ROUND(C64*D69/100;2)

Nové vzorce v tabuľke 1b – stĺpec B:

2011: =ROUND(C61*$D$66/100;2)

2012: =ROUND(C62*$D$66/100;2)

2013: =ROUND(C63*$D$66/100;2)

2014: =ROUND(C64*$D$66/100;2)

Uvedená oprava vzorcov nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument (najprv uložiť, potom otvoriť)

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky