Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v úplnom znení výzvy OPVaV-2009/2.1/02-SORO

21.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v úplnom znení výzvy pre opatrenie 2.1 k zverejnenej výzve.

· úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2009/2.1/02-SORO

V úplnom znení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola v bode č. 12 Podmienky poskytovania pomoci vykonaná nasledovná oprava:

pôvodný text:

Možnosť doplniť chýbajúce prílohy žiadosti o NFP sa bude vzťahovať na prílohy č. 4-27, uvedené v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP.

opravený text:

Možnosť doplniť chýbajúce prílohy žiadosti o NFP sa bude vzťahovať na prílohy č. 3-27, uvedené v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP.

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

download.php?FNAME=1228746157.upl&ANAME=04 Zoznam opravnenych vydavkov.docAktualizovaný dokument nájdete tu <//a></><//>

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky