Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/5.1/03-SORO

23.07.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe a úplnom znení výzvy pre opatrenie 5.1 k zverejnenej výzve.

V prílohách k výzve bola opravená:

· príloha č. 2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Vo vyššie uvedenej prílohe bol v tabuľke č. 18. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP v prílohe č. 16

pôvodný text:

Rozhodnutie príslušného stavebného úradu (resp. čestné vyhlásenie – vzorový formulár 10 - žiadateľa o tom,

že k realizácii projektu nie je takéto rozhodnutie povinné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov ) v závislosti od charakteru stavby a jej zmeny podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon):

- platné stavebné povolenie,

opravený text:

Rozhodnutie príslušného stavebného úradu (resp. čestné vyhlásenie – vzorový formulár 10 - žiadateľa o tom,

že k realizácii projektu nie je takéto rozhodnutie povinné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov ) v závislosti od charakteru stavby a jej zmeny podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon):

- právoplatné stavebné povolenie,

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

· príloha č. 3 k výzve – Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Vo vyššie uvedenej prílohe bol v tabuľke č. 18. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP v prílohe č. 16

pôvodný text:

Rozhodnutie príslušného stavebného úradu (resp. čestné vyhlásenie – vzorový formulár 10 - žiadateľa o tom,

že k realizácii projektu nie je takéto rozhodnutie povinné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov ) v závislosti od charakteru stavby a jej zmeny podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon):

- platné stavebné povolenie,

opravený text:

Rozhodnutie príslušného stavebného úradu (resp. čestné vyhlásenie – vzorový formulár 10 - žiadateľa o tom,

že k realizácii projektu nie je takéto rozhodnutie povinné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov ) v závislosti od charakteru stavby a jej zmeny podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon):

- právoplatné stavebné povolenie,

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky