Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/4.2/05-SORO – Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

25.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/4.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

V prílohe č. 3 k výzve – Povinné prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola opravená:

· príloha č. 3 16 Čestné vyhlásenie - podnik v ťažkostiach,

v ktorej sa mení poznámka pod čiarou s indexom 6

Vo vyššie uvedenej prílohe bol

pôvodný text pod čiarou:

6 Znamená posledné schválené účtovné obdobie ukončené riadnou účtovnou závierkou.

opravený text:

6 Znamená účtovné obdobie predchádzajúce schválenému bežnému účtovnému obdobiu ukončenému riadnou účtovnou závierkou v zmysle súvahy.

Uvedená oprava textu nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky