Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/4.2/02-SORO

21.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe a úplnom znení výzvy pre opatrenie 4.2 k zverejnenej výzve.

V prílohách k výzve bola opravená:

· príloha č. 2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Vo vyššie uvedenej prílohe bola v tabuľke č. 7 Projekt v kolónke Prioritná téma opravená Prioritná téma č. 11 na Prioritnú tému č. 03.

pôvodný text:

11 Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)

opravený text:

03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.)

download.php?FNAME=1228746157.upl&ANAME=04 Zoznam opravnenych vydavkov.docAktualizovaný dokument nájdete tu <//a></><//></><//></><//>

· úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2009/4.2/02-SORO

V úplnom znení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola v bode č. 12 Podmienky poskytovania pomoci vykonaná nasledovná oprava:

pôvodný text:

Možnosť doplniť chýbajúce prílohy žiadosti o NFP sa bude vzťahovať na prílohy č. 4-30, uvedené v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP.

opravený text:

Možnosť doplniť chýbajúce prílohy žiadosti o NFP sa bude vzťahovať na prílohy č. 3-30, uvedené v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP.

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu <//a></><//></><//></><//>

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky