Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohách k výzve OPVaV-2009/2.1/03-SORO

20.08.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe a úplnom znení výzvy pre opatrenie 2.1 k zverejnenej výzve.

V prílohách k výzve bola opravená:

· príloha č. 2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Vo vyššie uvedenej prílohe bol v tabuľke č. 20. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP v prílohe č. 7

pôvodný text:

Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp.

štatutárneho zástupcu právnickej osoby, nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

opravený text:

Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp.

štatutárneho zástupcu právnickej osoby, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

· príloha č. 3 k výzve – Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Vo vyššie uvedenej prílohe bol v tabuľke: Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP v prílohe č. 7

pôvodný text:

Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp.

štatutárneho zástupcu právnickej osoby, nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

opravený text:

Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp.

štatutárneho zástupcu právnickej osoby, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky