Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o aktualizácii Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a formulára monitorovacej správy projektu pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj

10.02.2009

Vzhľadom na aktualizáciu dokumentu download.php?FNAME=1234279708.upl&ANAME=1234279509.zip, Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 platného od 31.01.2009, verzia 3.0si dovoľujeme upozorniť všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku na nový formulár monitorovacej správy, ktorý bol tiež aktualizovaný. Predkladať monitorovacie správy poskytovateľovi finančnej pomoci je povinnosťou prijímateľa vyplývajúca z článku 3 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

download.php?FNAME=1233762678.upl&ANAME=Priloha02_Monitorovacia_sprava_projektu.docFormulár monitorovacej správy projektu pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky