Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 31.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0

16.04.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0, ktorá je platná od 04.04.2012 a účinná od 12.04.2012. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 3.0 z 01.06.2010. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami tejto Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0.

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0, usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0, sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu.

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky