Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0

17.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0, ktorá je platná od 15.04.2009 a účinnosť nadobúda od 15.04.2009. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 1.0 z 01.12.2008.

download.php?FNAME=1239016402.upl&ANAME=FINAL_prirucka_pre_prijimatela_OPV_01_04_2009.zipPríručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0<//a></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//>

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0 usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0 sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu: Vyhlásenie o začatí/ukončení realizácie aktivít projektu; Monitorovacia správa projektu; Žiadosť o platbu; Personálna matica, ako aj ďalšie, napr. Žiadosť o zmenu zmluvy a Pracovný výkaz.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky