Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Informácia o aktualizácii prílohy Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 k zverejneným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Vý

13.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii prílohy Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 k zverejneným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Aktualizovaná príloha sa týka výziev OPVaV-2009/2.1/02-SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SORO, OPVaV-2009/2.2/02-SORO, OPVaV-2009/4.2/02-SORO, OPVaV-2009/2.2/03-SORO, OPVaV-2009/4.2/03-SORO a nachádza sa v zozname povinných príloh k výzve, v ZIP súbore s názvom Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1, ktorý nadobúda platnosť od 30. apríla 2009.

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 sa týkajú najmä:

  1. Rozšírenia prijímateľov oprávnených na využívanie zálohových platieb/predfinancovania o subjekty súkromného sektora a úprava textu materiálu v časti Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni;
  2. Zjednodušenia finančného riadenia v oblasti zálohových platieb;
  3. Úpravy textu predmetného materiálu v časti Zálohová platba z Európskej komisie; Platby na národnej úrovni; Systém účtov, t.j. stanovenie systému účtov prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie (Cieľ 3);
  4. Aktualizácie príloh s poradovým číslom 1, 14a, 14b, 14c, 14d, 15a,15c, 15d, 19a, 19b.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky