Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 31.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2011 pre OPVaV

14.12.2010

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2011 pre operačný program Výskum a vývoj. V budúcom roku ASFEU plánuje zverejniť štyri dopytovo-orientované výzvy s celkovým indikatívnym objemom finančných prostriedkov 285 miliónov EUR. Informácie týkajúce sa opatrení, v rámci ktorých budú výzvy vyhlásené, plánovaných termínoch vyhlásenia a uzávierok výziev, ako aj finančného vymedzenia na výzvu nájdete v tomto dokumente.


Indikatívny harmonogram výziev na rok 2011 pre OPVaV

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky