Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Eurofondy sú v Čechách a v Poľsku nastavené odlišne

09.06.2014

Spôsob čerpania a financovania vedecko-výskumných projektov, ktoré sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je u našich susedov odlišný najmä administratívne. Hoci sú Slovensko, Česká republika a Poľsko členmi jednotnej Európskej únie, systém prerozdeľovania štrukturálnych fondov je výrazne ovplyvnený rozdielnymi zákonmi v daných krajinách.

Mohli sa o tom presvedčiť 60 odborníci a zástupcovia sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi na I. Medzinárodnom workshope operačného programu Výskum a vývoj. Českú republiku zastupovali delegáti z Ministerství školství, mládeže a télovýchovy a z Poľska manažéri z inštitúcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Krajiny mali v programovom období 2007 – 2013 odlišnú výšku alokácie a administratívny proces implementácie eurofondov vychádza z nastavenia jednotlivých riadiacich orgánov. „Tie rozdiely sú markantné vo viacerých oblastiach, nakoľko každá krajina sa riadi vlastnou legislatívou. Výrazne odlišný je napríklad zákon o verejnom obstarávaní. Myslím si, že toto stretnutie nám všetkým ukázalo, kde má ktorá krajina silné, a kde slabé stránky. Veľa informácií sme si odovzdali a verím, že sa takto budeme stretávať aj v ďalšom programovom období,“ uviedol Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), ktorá podujatie organizovala.

Výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov na workshope, ktorý sa konal 3.- 4. júna 2014 v Bratislave, ocenili aj zahraniční hostia. „Pri otázkach financovania vedy a výskumu sme sa veľa dozvedeli a naučili, je dôležité tieto skúsenosti zdieľať a poučiť sa z nich aj do budúcnosti,“ uviedol Jakub Uchytil, riaditeľ odboru implementácie Operačného programu výskum a vývoj pro inovace. „Čelíme rovnakým problémom a máme spoločné ciele, takže prípadná spolupráca by mohla byť veľmi prínosná pre každého z nás. Tiež verím, že naša spolupráca sa ukáže ako efektívna pri rokovaniach s EÚ o problémoch a dôležitých otázkach,“  zhodnotil podujatie Przemysław Paczos z Poľska. Samotné podujatie ocenil a slávnostne otvoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba. S výstupmi z workshopu ASFEU plánuje oboznámiť  ministerstvo školstva a ďalšie kompetentné orgány za účelom efektívnejšieho nastavenia nového programového obdobia 2014 – 2020.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky