Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Črepy prinášajú nielen šťastie, ale aj úspech

28.03.2014

Financovanie výskumných projektov medzi podnikateľskou a akademickou sférou prispieva k zviditeľneniu Slovenska. Skláreň v Lednických Rovniach si v spolupráci s akademikmi upevnila pozíciu v  technologickom vývoji sklárskeho priemyslu aj vďaka eurofondom. O kooperáciu na zefektívnení  unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla prejavil záujem aj taliansky ústav Stazione Sperimentale del Vetro.

Sklárska spoločnosť získala na aktuálne prebiehajúci projekt Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla z operačného programu Výskum a vývoj nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1,3 milióna eur. Podieľa sa na ňom 19 pracovníkov sklárne a osem odborníkov partnerského Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. 

 

Cieľom výskumu je vypracovať tzv. expertný systém — riadiaci taviaci proces — , ktorý má technológom pomôcť pri eliminovaní nehomogenít v procese tavenia skloviny. Využitím matematického modelovania pri tvarovaní skla, ktorý dokáže simulovať reálny stav (materiálové vlastnosti, vplyv kontaktov medzi telesami, teploty atď.), sa v praxi darí zefektívniť výrobný proces a zvyšovať kvalitu výrobkov. „Sledované hodnoty nám tento simulátor vopred vypočíta a my vieme či je simulácia pre nás uspokojivá. Dokážeme si namodelovať napríklad vyfúknutie kvapky skloviny do formy, ktorá určuje jedinečný tvar a veľkosť výrobku. Plánujeme zakúpiť aj ďalšie experimentálne tvarovacie stroje. Táto technológia je unikátna aj v tom, že na niektorých výrobných linkách nám vďaka implementácii výsledkov výskumu klesá odpad z výroby resp. sa zlepšujú niektoré kvalitatívne vlastnosti výrobkov“, uviedol manažér projektu sklárne RONA Michal Tomášek. „O spoluprácu na výskume prejavil záujem aj  taliansky ústav, s ktorým náš vedecký tím pokračuje na výskume korózie žiaromateriálov“, pokračuje Tomášek.

 

Europrojekt, ktorý je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je dôkazom významu prepojenia podnikov s akademickou sférou. „Európska komisia kladie dôraz na rozvíjanie takejto spolupráce, pretože cieľom projektov je zvýšiť aj hospodársku efektívnosť na mikro ako aj makroúrovni, a tým prispieť k rastu ekonomiky a zamestnanosti. Navyše, ak takýto projekt zaujme zahraničie, posúvame náš priemysel a experimentálny vývoj na úroveň medzinárodného významu“, hovorí Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Pre opatrenie Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe bolo doteraz podporených 229 projektov v celkovej výške NFP takmer 350 miliónov Eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky