Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0

16.06.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o  aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0, ktorá je platná od 4.6.2015 a účinná od 9.6.2015. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 5.0. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami aktuálne platnej verzie dokumentu.

Príručka usmerňuje prijímateľa NFP najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri vypĺňaní pracovných výkazov, pri vykonávaní verejného obstarávania, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0, sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu. Dokument vrátane príloh je zverejnený aj v časti Operačný program Výskum a vývoj, Dokumenty pre prijímateľov.

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky