Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktualizácia dokumentu Usmernenie č. 7/2011 pre Prijímateľov ohľadom verejného obstarávania – operačný program Výskum a vývoj

19.07.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ aktualizovala dňa 19.07.2011 dokument Usmernenie č. 7/2011 pre Prijímateľov ohľadom verejného obstarávania. Upozorňujeme Prijímateľov NFP, že do vydania novej aktualizovanej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj sú pri obstarávaní tovarov/ služieb / stavebných prác povinní postupovať v zmysle predmetného usmernenia, ktoré pozmeňuje Príručku pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 3.0 v časti 7.3 Verejné obstarávanie.

Usmernenie č. 7/2011 pre Prijímateľov ohľadom verejného obstarávania - aktualizácia

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky