Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktualizácia dokumentu OPVaV č. 11/2010 - Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

04.10.2010

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj na aktualizácie dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR ku dňu 01.10.2010.

Predmetom aktualizácie je informácia o zmenách, ktoré nastali vo výklade povinnosti prijímateľa - verejnej vysokej školy - zakladať investičné akcie k projektom financovaným zo zdrojov štrukturálnych fondov - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prílohou usmernenia je Žiadosť o zaregistrovanie investičnej akcie do Registra investícií Ministerstva financií SR vrátane tabuľky rozdelenia výdavkov projektu na jednotlivé roky realizácie projektu podľa ekonomickej klasifikácie.

Aktualizované Usmernenie a prílohu nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky