Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

26.11.2015 Konferencia Najlepší z najlepších Best practices projektov operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave významným záverom roka 2015

27.11.2015

Výskumná agentúra zorganizovala v závere roka s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR najvýznamnejšiu udalosť s cieľom zviditeľniť výsledky implementácie projektov operačného programu Výskum a vývoj za programové obdobie 2007- 2013.

Dvojdňová konferencia, ktorá sa konala v termíne  23.- 24. novembra 2015 v hoteli Bôrik v Bratislave, bola zameraná na prezentáciu a zviditeľnenie najväčších úspechov a výmenu skúseností  v rámci projektov operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV).  

Podujatie slávnostne otvoril štátny tajomník ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Vladimír Kováčik. S príspevkami vystúpili Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied,  generálny riaditeľ Výskumnej agentúry pán Róbert Škripko.
O národných projektoch implementovaných v rámci OPVaV v gescii MŠVVaŠ SR prítomných poinformovala a Andrea Uhrínová, riaditeľka zo Sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR.

„Verím, že konferencia bude dobrou príležitosťou diskutovať o úspechoch a nájsť synergický efekt vzájomnej spolupráce pre implementáciu v ďalšom programovom období“, povedal hneď na úvod štátny tajomník ministra školstva Vladimír Kováčik,  čo sa následne na podujatí potvrdilo.

Kľúčovými hosťami konferencie boli prijímatelia v rámci OPVaV - rektori, predstavitelia univerzít/vysokých škôl, riaditelia ústavov SAV, výskumných organizácií a súkromného sektora. Priamo na konferencii odprezentovali takmer 30-tku projektov a špičkové výsledky z oblasti  aplikovaného výskumu, prenosu poznatkov do praxe, infraštruktúry výskumu a vývoja a infraštruktúry vysokých škôl.  Veda a výskum na Slovensku dosiahli vďaka financiám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z EÚ výsledky svetového formátu. Cez Výskumnú agentúru sa podarilo zazmluvniť 460 dopytovo-orientovaných projektov za viac ako miliardu EUR. Stovka hostí si vzájomne vymenila skúsenosti a informácie z úspešných projektov z oblasti technických, humanitných a spoločenských vied a infraštruktúry. Projekty výskumu a vývoja priniesli unikátne technológie, jedinečné výsledky do praxe, do  života, obohatili výskumný sektor, prepojili vedecké kapacity, spojili kolektívy do excelentných celkov. Výsledky svojou unikátnosťou a ultra modernými metódami, technológiami a patentami zaujali aj zástupkyňu Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pani Ľudmilu Majláthovú.

Jedným z pozitívnych a užitočných podnetov konferencie vzišla potreba pripraviť a sprístupniť  databázu  kompletnej infraštruktúry prístrojového vybavenia všetkých subjektov, v rámci projektov OPVaV, aby  jednotlivé subjekty mohli využívať prístroje a vybavenie navzájom na rôzne účely pre výskumné projekty a nemuseli zakupovať duplicitne  zakúpené prístroje.

Hostia veľmi ocenili nové informácie z úplne iných odlišných oblastí mimo ich pôsobenia,  vymenili si  vzácne  skúsenosti a unikátne informácie. Hlavný cieľ a účel konferencie zarezonoval v podobe synergického efektu nadchádzajúcich nových  kooperácií, partnerstiev a v neposlednom rade inovatívnych nápadov pre ďalšie projekty v rámci operačného programu Výskum a inovácie v programovom období  2014 – 2020.

 

Prezentácie

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky