Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 27.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPV,OPVaV

Upozornenie na zmenu v Zákone o VO

19.04.2016

Výskumná agentúra dáva do pozornosti prijímateľom NFP zmeny vo VO od 18.04.2016: Dňa 18.4.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Podľa § 169 ods. 2 Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu,... Čítať celý článok Upozornenie na zmenu v Zákone o VO

OPV,OPVaV

Upozornenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV na možnosť využiť zjednodušenú finančnú analýzu

15.03.2016

Výskumná agentúra vydáva predmetné Upozornenie pre prijímateľov PO 2007 – 2013 o možnosti využiť Zjednodušenú finančnú analýzu pri kontrole či projekt generuje čistý príjem. V rámci kontroly predkladaných priebežných,... Čítať celý článok Upozornenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV na možnosť využiť zjednodušenú finančnú analýzu

OPV,OPVaV

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016

04.02.2016

V nadväznosti na Usmernenie č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013 je stanovený termín poslednej... Čítať celý článok Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016

OPV,OPVaV

Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

28.01.2016

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné: Na základe Článku 3.3 Zmluvy o... Čítať celý článok Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

OPV,OPVaV

NOVÉ WEBOVÉ SÍDLO VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

19.01.2016

Výskumná agentúra (VA) má nové webové sídlo www.vyskumnaagentura.sk, kde nájdete informácie pre obe programové obdobia: PO 2007 – 2013 a  PO 2014 – 2020. Webová stránka je prehľadnejšia a nájdete tu všetko, čo... Čítať celý článok NOVÉ WEBOVÉ SÍDLO VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky