Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Slovník pojmov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Slovník pojmov

Osoby s osobitými vzdelávacími potrebami

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (t. j.: žiaci s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutým, žiaci zdravotne oslabení a chorí, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaci s autizmom, žiaci s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiaci s ťažkým mentálnym postihnutím umiestnení v domovoch sociálnych služieb, žiaci s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu a žiaci intelektovo nadaní) a príslušníci marginalizovaných rómskych komunít.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky