Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Slovník pojmov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Slovník pojmov

NUTS (štatistická územná jednotka)

základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná Nomenklatúra územných štatistických jednotiek („Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques“ - NUTS). Je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky. V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om nasledovne: NUTS l - Slovenská republika; NUTS II - 4 štatistické územné jednotky: Bratislavský kraj, Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj) a Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj); NUTS III - 8 VÚC (samosprávnych krajov); NUTS IV - 79 okresov; NUTS V - 2883 obcí.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky