Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Slovník pojmov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Slovník pojmov

Národný program reforiem

v súlade s novými procesmi koordinácie sa lisabonské stratégie členských krajín koncipujú v rámci trojročných programových cyklov a sú prezentované v národných programoch reforiem. Zameranie a obsah týchto strategických dokumentov vychádza z nových zásad hospodárskej politiky EÚ – z tzv. Integrovaných zásad, ktoré syntetizujú doterajšie Všeobecné zásady hospodárskej politiky a Usmernenia pre zamestnanosť. K prioritným oblastiam stratégie boli vypracované samostatné akčné plány, ktoré vláda SR schválila v júli 2005. V akčných plánoch sú definované konkrétne hlavné úlohy pre jednotlivé oblasti. Každá z úloh má jasne definované ciele, časovú postupnosť krokov, indikátory pre hodnotenie pokroku v danej oblasti a zodpovednosť za plnenie úlohy. bola použitá ako základ a ťažisko aj pre Národný program reforiem pre Slovensko.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky