Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Slovník pojmov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Slovník pojmov

Minimálna pomoc (pomoc de minimis)

podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15.decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na pomoc de minimis pomoc de minimis predstavuje pomoc ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí v prepočte súhrnne 200 000 EUR pre jedného podnikateľa. Celková pomoc de minimis poskytnutá akémukoľvek podniku pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov, pričom pomoc na obstaranie vozidiel cestnej nákladnej dopravy podnikom, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu je vylúčená z pravidla de minimis.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky