Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Rezervačný systém  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Rezervačný systém

Vítame Vás v rezervačnom systéme Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) pre operačný program Vzdelávanie / Výskum a vývoj. Sme radi, že ste sa rozhodli využiť konzultáciu k príprave Vašej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Konzultácie budú vykonávať kompetentní zamestnanci ASFEU podľa typu Vami žiadanej konzultácie, zameranej na:
1) formálnu kontrolu žiadosti o NFP a jej príloh,
2) rozpočet,
3) zameranie aktivít v zmysle výzvy.

Čas konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.
Miesto konzultácií: budova ASFEU, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Kliknite, prosím, na nasledujúci link. Zobrazia sa Vám možnosti termínov konzultácií. Zvoľte si voľný termín a vyznačte typ žiadanej konzultácie. Obratom Vám na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu pošleme potvrdenie o Vašej rezervácii.

Dovolíme si Vás upozorniť, že konzultácia je zameraná na poradenstvo pri príprave žiadosti o NFP, nezasahuje do obsahovej stránky projektu a má nezáväzný charakter. Konzultácia sa uskutoční len v prípade, ak žiadateľ dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník ASFEU má právo zrušiť konzultáciu, pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutie.

ASFEU

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky