Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  ZŠ s MŠ v Starej Bystrici  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Zážitky i tvorivosť patria k modernej škole

Dospelý človek si  ani nevie predstaviť, akými zmenami dnes školy prechádzajú. Nové metódy a formy výučby, moderné didaktické prostriedky, IT technológie sú už ich bežnou súčasťou. Ako vyzerá taká moderná škola?

Projekt Základnej školy s materskou školou zo Starej Bystrice Inovujeme vzdelávanie moderne, aktívne a tvorivo  je jeho vzorovou ukážkou. Zážitky, exkurzie, kreatívne dielne - inovácia vyučovania sa dotkla prvého i druhého stupňa. Predchádzalo ju vzdelávanie pedagógov zamerané na zážitkové učenie. Počas seminárov sa učitelia vyškolili v rôznych edukačných a terapeutických prístupoch: dramatoterapii, arteterapii, muzikoterapii, učení dobrodružstvom, hrou, prácou a iných. Výchova tvorivej osobnosti je jednou zo základných úloh aj školských vzdelávacích programov a vo vyučovacom procese sa dosiahne najmä kreatívnym prístupom.

Exkurziami spoznávali Slovensko
K výučbe v modernej škole patria aj exkurzie. V rámci biológie žiaci zo Starej Bystrice navštívili Arborétum Mlyňany, kde venovali pozornosť architektonickému stvárneniu záhrad jednotlivých krajín. V Slovenskej Ľupči si prezreli Dom remesiel, zoznámili sa s keramickou hlinou, hrnčiarskym kruhom i keramickou pecou. Po praktickej ukážke majstrov - keramikárov sa skupinky žiakov pri jednotlivých činnostiach striedali a pod pedagogickým vedením vyrábali šperky, rôzne hlinené nádoby a pokúšali sa zvládnuť hrnčiarsky kruh. Nadobudnuté zručnosti pri spracovaní keramickej hliny budú ďalej rozvíjať na hodinách výtvarnej výchovy.

Žiaci mali tiež možnosť porovnať spôsob výroby elektrickej energie v rôznych typoch elektrární, ich dopad na životné prostredie a tiež ekonomický rozmer výroby  v Mochovciach, Novákoch a vo Veľkých Kozmálovciach. Piataci sa na chvíľu ocitli v  rozprávkovom sveta Pavla Dobšinského Habakuky na Donovaloch. Zúčastnili sa troch predstavení a sami odohrali krátke divadielko v pripravených kostýmoch a maskách priamo pred obecenstvom.

Dramatoterapiou k zvládnutiu cudzieho jazyka

Aj hodiny jazykov môžu byť zábavné. Inovatívnymi pomôckami, interaktívnymi tabuľami, notebookmi, DVD zakúpenými v rámci projektu si žiaci prirodzene osvojovali cudzí jazyk. Prečítali si a vypočuli článok z učebnice, následne pozreli DVD s vybranou tematikou a riešili na interaktívnej tabuli rôzne cvičenia. Na hodine ruského jazyka pri téme Na rozcvičku – báseň využili pedagógovia formu zážitkového učenia, dramatoterapiu. Žiaci sa hraním rolí a dramatizáciou básničky s využitím fotografií každodenných činností zdokonaľovali v rozvíjaní slovnej zásoby o športe, zdraví a správnom životnom štýle.

Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie v rokoch 2012 – 2014. Škola naň získala nenávratný finančný príspevok 281-tisíc eur.  

 

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 54, 15. 10. 2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky