Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Spojena škola, Školská 7, Banská Bystrica  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Elektronické učebnice z eurofondov

Technologický pokrok, nárast informácií a inovácie sa výrazne prejavujú aj vo vzdelávaní. Byť  úspešný v informačnej spoločnosti si vyžaduje flexibilitu. Školy sa musia prispôsobiť novým trendom a vychovávať absolventov schopných pre dynamický trh práce. Preto školstvo reaguje inovatívnymi zmenami vzdelávacích systémov založených na nových metódach a spôsoboch vyučovania mladých ľudí.

Stredná odborná škola podnikania v  Banskej Bystrici zabezpečuje prípravu žiakov v profesiách, ktoré pokrývajú odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu a obchodu a služieb. Pedagógovia sa projektom „Cesty k modernej spojenej škole“ rozhodli inovovať školské vzdelávacie programy pre predmety 1. a 2. ročníka svojich odborov. Nakoľko je v súčasnosti najrýchlejšou formou získavania nových informácií práve internet, škola v rámci projektu vytvorila 56 elektronických cvičebníc s testami pre takmer 600 žiakov. Sprístupnila ich na webovom sídle školy na základe prihlasovacieho mena a hesla. Výhodou elektronických učebných materiálov je ich dostupnosť na internete, možnosť priebežnej aktualizácie učebných textov, ich dopĺňanie, ako aj zlepšovanie IKT zručností pre žiakov, pedagógov a rodičov. Výsledky projektu škola prezentovala na záverečnej konferencii s pozvanými hosťami zo základných a stredných škôl Banskobystrického kraja. Desať tvorcov elektronických cvičebníc sa formou prezentácií podelilo so skúsenosťami s ich tvorbou. Cvičebnicu Autolakovníctvo poskytol prijímateľ bezplatne školám, ktoré učia tento odbor v rámci svojho samosprávneho kraja. Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Škola reagovala na výzvu operačného programu Vzdelávanie určenú pre stredné odborné školy s cieľom reformovať systém vzdelávania a odbornej prípravy. Na projekt, ktorý realizovala v rokoch 2009 – 2012, získala nenávratný finančný príspevok vo výške 277-tisíc eur.   

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 52, 17. 9. .2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky