Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Spojená škola internátna v Starej Ľubovni, OZ Drahuška a my...  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Operačný program Vzdelávanie, prostredníctvom ktorého Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ implementuje viaceré projekty, prispel formou nenávratných finančných príspevkov z Európskeho sociálneho fondu aj k vzdelávaniu osôb zdravotne znevýhodnených. V rámci opatrenia Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami realizovali špeciálne stredné školy, výchovné zariadenia a mimovládne organizácie mnohé úspešné projekty. Popri školách mohli aj tieto subjekty vďaka štrukturálnym fondom výrazne zlepšiť a zjednodušiť vyučovanie žiakov. Viacerými aktivitami sa im podarilo inovovať výchovno-vzdelávací proces, využiť nové učebné materiály a, v neposlednom rade, ľahšie sprístupniť integráciu znevýhodnených osôb do spoločnosti. Súčasťou aktivít projektov bola aj podpora rozvoja kľúčových kompetencií samotných pedagógov.

V tomto vydaní sa v rámci článku Europrojekty menia naše školy dočítate o projektoch Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni a Občianskeho združenia Drahuška a my... . Oba sú príkladom toho, ako sa zaujímavými aktivitami dá uľahčiť prístup zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na strednej škole, a neskôr aj k celoživotnému vzdelávaniu.

Fotografovaním za šťastím

Cieľovou skupinou projektu bolo 32  zdravotne znevýhodnených  žiakov strednej školy. Spojená škola internátna v Starej Ľubovni naň získala finančnú pomoc vo výške 135 tisíc eur. Najvýraznejším výstupom aktivít bolo rozšírenie o nový trojročný odbor Fotograf, ktorý je zameraný na fotografovanie a digitálne spracovanie fotografií, ovládanie základov fototechniky, vytvorenie fotoalbumov s titulkami a pod. Jeho súčasťou bol aj nákup potrebných zariadení a pomôcok, pedagogická dokumentácia, vytvorenie nových učebných plánov, ktoré prebiehali v spolupráci s externým špičkovým odborníkom na fotografovanie. Realizácia tejto aktivity a zavedenie inovatívnej formy výučby boli podmienené školením pedagógov v danej oblasti, napríklad na prácu s interaktívnou tabuľou, či zlepšenie zručností v oblasti IKT. V rámci tohto projektu sa škole podarilo niekoľko ďalších zmien v inom odbore – murár, pre ktorý sa vytvorili nové učebné materiály. Nielen otvorenie nového odboru, ale najmä osobitý prístup pedagógov je pre zdravotne znevýhodnených žiakov dôležitý predpoklad pre ich ďalšie uplatnenie na trhu.

Celoživotné vzdelávanie osôb s autizmom v Drahuškove

Občianske združenie Drahuška a  my... vzniklo za účelom pomoci jednotlivcom postihnutým autizmom a ich rodinám. Domov komunitného bývania rodinného typu v Drahuškove zabezpečuje okrem iného aj celoživotné vzdelávanie týchto osôb prostredníctvom vytvárania špecifických didaktických prostriedkov, a zlepšenie spôsobilosti ich zaradenia do spoločnosti. Cieľom projektu, na ktorý získalo občianske združenie 263 tisíc eur, bolo naučiť klientov čo najväčšej samostatnosti pri príprave stravy, získať vedomosti a skúsenosti v oblasti pestovateľstva a chovu, ako aj starostlivosti o seba samého. Za týmto účelom sa vzdelávanie uskutočňovalo vo forme modelových situácií.  Kolektív združenia tak na základoch odborných poznatkov o autizme podporených praktickými skúsenosťami môže realizovať spoločný život personálu a klientov so vzájomne sa podporujúcou činnosťou, ktorá umožní spoločný kvalitný život so zmysluplnou prácou a adekvátnym odpočinkom a relaxáciou.

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 17, 25.4.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky