Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím v Žiline  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Zmeňme spôsob učenia a zmeníme osudy našich žiakov

Pod týmto názvom realizovala Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím v Žiline projekt, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok vo výške 168-tisíc eur. V rámci jeho aktivít sa od roku 2010 do roku 2012 podarilo inovovať metódy a formy vzdelávania v špeciálnej strednej škole, ktoré boli orientované na potreby žiakov v príslušných učebných odboroch.

Foto: Aktivity žiakov pri realizácii projektu
Ciele projektu škola dosiahla vzdelávaním pedagógov, výmenou skúseností zo zahraničných škôl, modernizáciou odborov Potravinárska výroba - cukrárenská výroba a Obchodná prevádzka – príprava a skladovanie tovaru. Zmeny sa týkali aj inovácie piatich vzdelávacích programov, v ktorých sa využíva 11 nových učebných materiálov  podporených využívaním nových informačno-komunikačných technológií, didaktických prostriedkov a praktických učebných pomôcok. Po ukončení projektu sa zvýšili nielen kompetencie žiakov, ale aj ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

Projekt bol finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci opatrenia Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami.

 

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 41, 5.2.2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky