Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Milióny eur z eurofondov modernizujú vysoké školy  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Milióny eur z eurofondov modernizujú vysoké školy

Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu je jedno z opatrení operačného programu Výskum a vývoj. Európska komisia z pohľadu financovania školstva kladie dôraz na zvyšovanie úrovne a zlepšenie podmienok vysokoškolského vzdelávania. Okrem investícií do vzdelávacích zmien (vytváranie nových študijných programov, rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a pod.) je potrebná aj investícia do technickej a IKT štruktúry. Prioritou opatrenia je práve modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl. Zámerom sú investičné aktivity určené na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl v ktorých prebieha vzdelávací proces. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v tomto roku pre spomínané opatrenie štvrtú výzvu v celkovej výške 15 miliónov eur. Z predchádzajúcich sa podarilo realizovať mnoho úspešných projektov, ktoré s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja prispeli k zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu.

Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave realizovala v období rokov 2009 až 2011 projekt, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok za viac ako 4 milióny eur. Projekt reagoval na súčasné a budúce potreby skvalitňovania procesu vzdelávania na pracoviskách STU rekonštrukciou a modernizáciou stavebných objektov a modernizáciou technickej a IKT infraštruktúry na pracoviskách STU, konkrétne na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, Detašovanom pracovisku FA STU v Banskej Štiavnici a v Účelovom zariadení STU v Gabčíkove.

Riešitelia tohto projektu si stanovili neľahké ciele, ktoré naplnili nasledovnými aktivitami: rekonštrukciou a modernizáciou stavebných objektov na detašovaných pracoviskách, zavádzaním a modernizáciou IKT sietí, zariadení a prístrojovej techniky na všetkých vyššie uvedených pracoviskách. V Gabčíkove došlo k zásadnej stavebno-technickej modernizácie budov (modernizácia vykurovacej sústavy, svetelno-technických podmienok a iné). V oblasti informačno-komunikačných technológií projekt umožnil: internetové pripojenie a vybavenie areálu - štruktúrovaný tienený kabelážny systém vrátane switch portov a oživenia, osadenie technickej vybavenosti na prednáškové aktivity - projektory, elektricky ovládané plátna, ozvučenie, vybavenie dvoch multimediálnych priestorov (využiteľných na vzdelávacie a prezentačné aktivity) vrátane kompletných zostáv PC. Modernizáciu výučbových a výskumných priestorov realizovala STU aj v Banskej Štiavnici kde súčasťou pracoviska sú prednáškové a seminárne priestory s kapacitou 40 poslucháčov, ateliérové pracovne pre 25 študentov, laboratórium digitálnej dokumentácie a simulácie architektonického dedičstva a atraktívne výstavné priestory. Pracovisko má vlastné ubytovacie kapacity.

Materiálovo-technologická fakulta v Trnave prešla podobne výraznou rekonštrukciou prednáškovej posluchárne, vstupných priestorov vrátane hygienických zariadení, učební. Oblasť informačno-komunikačných technológií je pre MTF prioritná ako nástroj na plnenie zásadných cieľov vo vzdelávaní, vede a v rozvoji inovačných aktivít. Prostredníctvom projektu preto došlo k vybaveniu fakulty modernou vzdelávacou technikou, informačnými kioskami, diaľkovo ovládanými dataprojektormi, plátnom s automatikou, novou kabelážou vrátane zásuviek (switch portov) a špeciálnym diskovým polom - tlačovými zostavami obsahujúcimi veľkoformátové farebné multifunkčné zariadenia so špeciálnym terminálom zabezpečujúcim prepojenie s doterajším systémom tlačového riešenia – či optickým prepojením budov a pod.

 

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Eurokompase č.3/2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky