Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  KOMENIUM PRIX – SOŠ J. Majláta z Pribeníka, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Séria článkov o úspešných projektoch z operačného programu Vzdelávanie pokračuje aj v tomto vydaní. Tentoraz bude o  ocenených projektoch realizovaných prostredníctvom Agentúry Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Z celoslovenského kongresu pre riaditeľov škôl KOMENIUM FÓRUM, ktorý sa konal 15. – 16. novembra vo Zvolene, si prvýkrát odniesli Cenu KOMENIUM PRIX  aj prijímatelia nenávratného finančného príspevku v rámci základných a stredných škôl.

V kategórii Úspešná realizácia  europrojektov 2012  ocenili projekty, ktoré boli realizované z operačného programu Vzdelávanie a finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu. KOMENIUM PRIX si prevzala riaditeľka základnej školy zo Starej Ľubovne Zuzana Sušková a riaditeľ strednej odbornej školy z Pribeníka Štefan Dubík. Ceny im odovzdal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba a generálna riaditeľka ASFEU Iveta Kopasová. Veľmi ma teší, že som mohla osobne odovzdať ceny za kvalitne zrealizované projekty s výrazným prínosom pre školstvo. Dúfam, že výsledky projektov zažijú aj budúci žiaci týchto škôl a stanú sa inšpiráciou aj pre ďalších žiadateľov o prostriedky z eurofondov,“ uviedla Iveta Kopasová.

Premena a inovácia vzdelávania

Stredná odborná škola  Szakközépiskola, Jozefa Majláta z Pribeníka získala cenu za projekt Premena a inovácia vzdelávania. Za viac ako 255 tisíc eur zorganizovala viacero druhov školení pre učiteľov a majstrov z  odborov  poľnohospodárstvo, agropodnikanie, cukrár, kuchár a pekár. Zmodernizovala materiálno-technickú základňu školy a vytvorila nový vzdelávací program pre aktuálne potreby praxe. 

V rámci dlhodobých koncepčných zámerov vytvorila cvičnú firmu zameranú na agropotravinársky sektor v prepojení na obchod, služby a hotelierstvo. Tým sa zabezpečí nadväznosť jednotlivých odborov a medziodborových vzťahov.  Súčasťou projektu je vybudovanie vlastnej mini-pekárne, v ktorej výrobky predávajú žiaci príslušného odboru a priamo v praxi si uplatňujú získané  zručnosti a vedomosti nielen z hľadiska marketingu, ale aj ekonomickej oblasti pri súčasnom využití informačno-komunikačných technológií

Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola Za vodou

Druhou ocenenou školou sa stala Základná škola – ul. Za vodou zo Starej Ľubovne. S projektom začala v roku 2009 a realizáciou jeho aktivít za viac ako 152 tisíc eur škola získala odborne profilovaný vzdelávací program, inovované učebne a didaktickú techniku na báze informačno-komunikačných technológií a odborne preškolený pedagogický zbor. Po úvodnom zaškolení pedagógov školy bola pozornosť zameraná na nové formy interaktívneho vyučovania. V rámci workshopov pedagógovia pripravili celý rad zaujímavých a podnetných prezentácií z matematiky, slovenského a anglického jazyka, biológie, hudobnej výchovy, fyziky, či chémie. Podelili sa so svojimi skúsenosťami pri získavaní informácií potrebných pri prípravách a predviedli aj využívanie hlasovacieho zariadenia, dataprojektora i vizualizéra pri vyučovaní. Ukázali tak, že táto moderná forma práce vytvára zároveň predpoklady na transformáciu inovovaných modelov pre použitie v praxi aj v rámci ďalších ročníkov školy.

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 7, 6.12.2012

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky