Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Príklady dobrej praxe

V informačných listoch Vám radi predstavíme úspešne zrealizované projekty z operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok, sa podarilo tieto prostriedky naplno využiť a výsledkom sú projekty, ktoré výrazne prispeli k zlepšeniu podmienok v oblasti vzdelávania a vedy. Inovácia vyučovania na školách, motivujúce a atraktívne formy vzdelávania žiakov či zvyšovanie kvalifikácie pedagógov sú len zlomok aktivít mnohých projektov. Europrojekty rovnako prispeli k materiálnemu vybaveniu škôl, dôležitých výskumných subjektov a univerzít, k zriadeniu centier excelentnosti, ako aj k rozvoju ich technickej infraštruktúry. Príklady dobrej praxe sú pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku zároveň inšpiráciou ako sa dajú realizovať projekty, ktoré sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky