Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  Základná škola Pavla Horova Michalovce Kpt. Nálepku 16, Michalovce  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Základná škola Pavla Horova Michalovce Kpt. Nálepku 16, Michalovce

Digitálne učenie v Michalovciach

Základná škola Pavla Horova  v Michalovciach sa s pomocou eurofondov výrazne zmodernizovala. V projekte podporenom v rámci operačného programu Vzdelávanie prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ sa zamerala na inováciu a digitalizáciu vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť.  Pedagógovia vytvorili učebné materiály na deväť predmetov (slovenský a anglický jazyk, matematika, fyzika, informatika, geografia, dejepis, občianska náuka a hudobná výchova), ktoré sú dostupné žiakom na webovej stránke školy.

Obľúbená knižnica

Elektronizáciou učebníc škola vytvorila ucelený vzdelávací systém s najmodernejšími metódami vzdelávania. V projekte sa nezabudlo ani na obstaranie doplnkovej a povinnej literatúry existujúcej knižnice.
Knižnica sa stala úžasnou súčasťou našej školy. V rámci projektu sme kúpili viac ako päťtisíc titulov. Tie môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Niektoré knihy máme v počte až tridsať kusov a čítajú ich naraz celé triedy na prvom stupni. Po prečítaní nasledujú rôzne aktivity viažuce sa na prečítaný obsah. Učitelia k nim vytvárajú pracovné listy, interaktívne kvízy či divadielka. Aktivitu si pochvaľujú aj rodičia, pretože nemusia zháňať knihy z verejnej knižnice. Druhú skupinu kníh tvoria tituly nakúpené v počte jeden až päť kusov,  určené pre žiakov druhého stupňa. Z nich je najviac žiadaná fantasy literatúra. Vedie Harry Potter a séria kníh o Troch pátračoch. Vďaka projektu sa z knižnice, ktorú nikto nenavštevoval, stalo miesto, kde je vždy plno, živo a rušno,“ približuje aktivity projektu Ján Palkoci, zástupca riaditeľa školy a zároveň projektový manažér.

Moderná hudobná výchova

Hlavným výstupom projektu v rámci digitalizácie niekoľkých predmetov bol vzdelávací portál Moderná škola 2. Jedným z vybraných predmetov je aj hudobná výchova, ktorá bola spracovaná na špičkovej úrovni a podobne ako iné predmety sa stala zdrojom poznatkov pre žiakov školy. Každá téma obsahuje vypracované hlavné učivo. Dopĺňajú ho ukážky hudobných štýlov aj nahrávky piesní. Každý žáner  pozostáva z troch nahrávok. Rytmika, basový podklad a celá nahrávka. Piesne dopĺňa notový podklad a slová. Na stránke sa nachádza aj katalóg hudobných nástrojov a životopisy najslávnejších hudobných skladateľov. Jednotlivé témy dopĺňajú odkazy na internetové stránky, youtube a interaktívne cvičenia. Žiaci si v nich môžu priamo na stránke skladať svoju vlastnú hudbu.

Projekt Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie v rokoch 2012 – 2014. Škola naň získala nenávratný finančný príspevok 273-tisíc eur.


Ukážky spracovania predmetu hudobnej výchovy v rámci digitálnej Modernej školy


Nová knižnica školy

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 56, 12. 11. 2014

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky