Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  31.10.2012: Ďalších osem miliónov eur z eurofondov na vzdelávanie  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

31.10.2012: Ďalších osem miliónov eur z eurofondov na vzdelávanie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 31. októbra 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Výzvy, ktoré sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu, sú určené pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. V oboch výzvach je minimálna výška NFP na jeden projekt 150 tisíc eur a maximálna 300 tisíc eur.

Prvá výzva s názvom Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl je určená pre stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, tiež cirkevné a súkromné SOŠ. Projekty žiadateľov majú byť zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK, podporu zriadených elokovaných pracovísk SOŠ a na zriadenie strediska odbornej praxe, ako aj na vzdelávacie programy pedagógov. Celková výška pomoci na túto výzvu je sedem miliónov eur.

Pre štátne, verejné a súkromné vysoké školy je určená druhá výzva s názvom Skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zlepšením kvality vzdelávacích programov vysokých škôl. Výška pomoci na túto výzvu je milión eur. Výzva je zameraná na tvorbu nových študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania so zameraním na vzdelávanie budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry a budúcich učiteľov primárneho vzdelávania s ohľadom na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry metódou cudzieho jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

Žiadosti o NFP je možné posielať do konca januára 2013. Kompletné informácie o výzve a presný termín uzávierky nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky