Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  31.01.2014: Národohospodárska fakulta posilní svoj medzinárodný výskum  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

31.01.2014: Národohospodárska fakulta posilní svoj medzinárodný výskum

Posilnenie postavenia v Európskom výskumnom priestore, skvalitnenie doktorandských študijných programov či spolupráca vo výskume so zahraničnými univerzitami. Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity (NHF EU) v Bratislave dosiahla tieto ciele vďaka projektu na ktorý získala prostredníctvom ASFEU nenávratný finančný príspevok vo výške 534-tisíc eur.

Prednáška zahraničného experta profesora
Giovanni Pavanelli (Makroekonomická teória)

Projekt s názvom Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave prispel k výraznému skvalitneniu štúdia. Katedry fakulty sa zapojili do medzinárodných riešiteľských sietí, získavanie osobných kontaktov s renomovanými odborníkmi v jednotlivých oblastiach výskumu viedlo k zvýšeniu kvality výskumu na škole, čo sa prejavilo vo zvýšenom počte publikovaných odborných článkov v zahraničných vedeckých časopisoch. „ASFEU radí projekt k tým úspešnejším a teší nás, že prijímateľ si vďaka dosiahnutým výsledkom zvýši  kvalitu vzdelávania na fakulte,“ hodnotí realizáciu riaditeľka sekcie implementácie OPV Andrea Šujanová.

Primárnym cieľom aktivít bolo spolupracovať so zahraničnými odborníkmi. Projekt zvýšil počet predmetov doktorandských študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku a rozšíril súčasné technické vybavenie učební. Mnohé predmety vyučovali uznávaní medzinárodní experti ako Peter Katuščák (Center for Economic Research & Graduate Education – Economics Institute, Praha, ČR), Giovanni Pavanelli (University of Torino, Taliansko), alebo Omer Gokcekus (Whitehead School of Diplomacy and International Relations, USA).

Výskumný program, na ktorý bol projekt zameraný, patrí v súčasnosti k jednému z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí výskumu v ekonomickej vede.

Projekt bol finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. NHF EU v Bratislave ho realizovala od februára 2012 do konca januára 2014.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky