Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  31.01.2013: Nové výzvy z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

31.01.2013: Nové výzvy z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj

Prvé tohtoročné výzvy, ktoré 31. januára 2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), sa týkajú oboch operačných programov. Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške 20,1 miliónov eur sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

1,6 milióna eur pre moderné gymnáziá z Bratislavského kraja

Výzva z operačného programu Vzdelávanie z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj je určená gymnáziám. Zameraná je na modernizáciu vzdelávania podporou inovácií obsahu a metód výučby s dôrazom na vyučovanie matematiky a  prírodovedných predmetov s cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory. Školy môžu svoje projekty orientovať napríklad na aktivity týkajúce sa nových učebných materiálov, zriadenie laboratórií či koordináciu vyučovania matematiky a fyziky, chémie, biológie, ako aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 75 tisíc eur a maximálne o 250 tisíc eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 15. apríla 2013.

18,5 milióna eur podporí technickú infraštruktúru výskumu a vývoja

V rámci operačného programu Výskum a vývoj vyhlásila ASFEU výzvu Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Výskumné organizácie, ktorými sú napríklad verejné, štátne a súkromné vysoké školy,  Slovenská akadémia vied  a ďalšie, môžu projekty zamerať predovšetkým na obnovu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia a informačno - komunikačných technológií. Aktivity projektov musia súvisieť s niektorými z 12 vecných tém výskumu a vývoja (napr. biotechnológie, energia, kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, civilizačné výzvy a pod.). Žiadatelia o NFP zo všetkých krajov SR okrem Bratislavského sa môžu uchádzať minimálne o 1,5 milióna eur a maximálne o 3 milióny eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 6. mája 2013.

Pre operačný program Výskum a vývoj plánuje ASFEU podľa indikatívneho harmonogramu vyhlásiť vo  februári ďalšiu výzvu, v celkovej výške 15 miliónov eur. Zameraná bude na podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

 

Kompletné informácie o výzvach nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie a operačným programom Výskum a vývoj. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk  a opvav@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky