Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  30.09.2014: Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

30.09.2014: Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

Výskum na slovenských vysokých školách začína byť s pomocou finančných prostriedkov Európskej únie špičkový. Mnoho excelentných centier prináša riešenia svetovej úrovne. K takým patria aj výsledky odborníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) vo výskume účinkov kmeňových buniek, ktoré dokážu zachrániť diabetického pacienta pred amputáciou dolnej končatiny.

Túto nádej sľubuje projekt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU) -Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Vedecký tím SZU spoločne so Slovenskou akadémiou vied a Národným ústavom srdcových chorôb skúmali, či pomôžu človeku jeho vlastné bunky naštartovať hojaci proces a zachrániť tak nohu pred amputáciou. Realizáciou projektu sa v oblasti dennej terapeutickej praxe otvorila pre pacientov s kritickou končatinovou ischémiou možnosť alternatívneho liečebného postupu v prípade zlyhania revaskularizačnej liečby. V oblasti výskumu sa podarilo urobiť ďalší krok v objasnení procesov angiogenézy a úlohy kmeňových buniek v jej stimulácii. Na tento dvojročný projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2009 až 2011, získala SZU takmer 500 tisíc eur z operačného programu Výskum a vývoj.

„Výskumu sa zúčastnilo 70 pacientov v kritickej končatinovej ischémii, nezaberala u nich žiadna konzervatívna liečba a nebolo u nich možné urobiť tie zákroky, ktoré by obnovili krvný prietok. Preto im boli podané kmeňové bunky a po šiestich mesiacoch sa sledoval efekt liečby. Ukázalo sa, že u viac ako 73 percent pacientov došlo k zastaveniu patologického procesu a pacienti sa vyhli amputácii. Máme už aj výsledky, ktoré potvrdili, že skoro u všetkých týchto pacientov efekt pretrvával aj po roku,“ uviedol Martin Gajdoš, prorektor pre vedu a výskum Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

Významný prínos pre prax v oblasti zlepšenia zdravia a zníženia zdravotných rizík zaznamenal aj ďalší výskum, v ktorom sa univerzita zamerala na zdravotné efekty rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík, Univerzita naň získala takmer 500 tisíc eur z rovnakého operačného programu. Projekt prebiehal v rokoch 2009 až 2012 a venoval sa dopadu konzumácie potravín na človeka. Výsledky výskumu jasne poukazujú na to, že vysoká a pravidelná konzumácia ovocia, zeleniny, tmavých alebo celozrnných produktov a iných výživných látok spolu so zdravým životným štýlom chránia pred degeneratívnymi ochoreniami. Prínosom projektu bolo zakúpenie nového prístrojového vybavenia, ktoré výskumníkom umožňuje stanoviť najnovšie biochemicko – mikrobiologické parametre v biologickom materiáli a tým presnejšie pochopiť jednotlivé metabolické procesy v ľudskom organizme.

Okrem výskumu univerzita využila eurofondy aj na infraštruktúru a informačno-komunikačné technológie vysokých škôl. Spolu za viac ako 11 miliónov eur zrekonštruovala a zmodernizovala objekty SZU v Banskej Bystrici. Za pomoci týchto projektov značne zlepšila podmienky vzdelávacieho procesu. Okrem ubytovacích priestorov boli zrekonštruované a zmodernizované prednáškové miestnosti, vybudovaná nová telekonferenčná miestnosť s telemostmi na priamy prenos chirurgických operácií z kliniky SZU alebo z iných nemocníc v rámci Slovenska či Európy.

Z operačného programu Výskum a vývoj realizovala univerzita prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ spolu šesť dopytovo-orientovaných projektov v celkovej výške viac ako 15,5 milióna eur.

 

Intramuskulárna alebo intravenózna aplikácia kmeňových buniek do nedokrvenej končatiny

 

Odobratá kostná dreň sa oddelí v špeciálnej centrifúge

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky