Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  30.07.2012: Vzdelávanie na vysokých školách môže byť cez eurofondy kvalitnejšie  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

30.7.2012: Vzdelávanie na vysokých školách môže byť cez eurofondy kvalitnejšie

Úroveň vzdelávania na slovenských vysokých školách môžu významne zvýšiť finančné prostriedky z eurofondov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 27. júla 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl. Výzva finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 13 miliónov eur je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výzva sa orientuje na podporu aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom a organizáciami výskumu a vývoja na národnej aj medzinárodnej úrovni. Predložené projekty môžu byť zamerané napríklad na vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja, podporu kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenčného profilu zamestnancov alebo aj na zvýšenie cezhraničnej spolupráce vysokoškolských učiteľov a študentov. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 1 milión eur a maximálne o 2,5 milióna eur na jeden projekt. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť štátne vysoké školy, verejné vysoké školy a súkromné vysoké školy, ktoré musia spĺňať všetky podmienky predmetnej výzvy. Aktivity výzvy napĺňajú prioritu Programového vyhlásenia vlády SR z mája 2012 pre oblasť vysokých škôl, v ktorej sa vláda zaviazala podporiť vysokoškolské vzdelávanie, výskum, inovácie s osobitným zreteľom z oblasti prírodných a technických vied a s väzbou na celospoločenské potreby a hospodársky rozvoj, ako aj mobilitu študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. 9. 2012. Kompletné informácie o výzve sú k dispozícii na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky