Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  30.01.2013: Aktivity publicity budú smerovať viac k prijímateľom  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

30.01.2013: Aktivity publicity budú smerovať viac k prijímateľom

Povinná úroveň informovania a publicity v oblasti štrukturálnych fondov EÚ je definovaná nariadením Európskej komisie. Odbor informovania a publicity chce v tomto roku rozšíriť plány propagácie, a do svojich aktivít chce zahrnúť aj samotných prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP). „V rámci oboch operačných programov plánujeme vyhlásiť dve súťaže, ktorých cieľom je nielen zatraktívnenie realizovaného projektu, ale aj propagácia výsledkov kreativity študentov, prípadne škôl a univerzít,“ uviedol generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi.

Produkcia a distribúcia informačných materiálov, inzercia v médiách, nákup reklamných predmetov ako aj organizácia informačných seminárov a konferencie, sú hradené z finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na tento účel. Dodržiavanie ročného plánu informovania a publicity, ktorý zahŕňa napríklad aj distribúciu a nákup reklamných predmetov, je našou povinnosťou. Financovanie plánovaných aktivít prihliada na výšku rozpočtu, ktorý je na to vopred vyčlenený. Rovnako je to aj v prípade reklamných predmetov, ktorých nákup nie je určený pre zamestnancov ASFEU. Nákup propagačných predmetov je vždy plánovaný z dlhodobého hľadiska, a má za cieľ osloviť  širokú cieľovú skupinu - našich prijímateľov, vedeckých pracovníkov, rektorov, funkcionárov organizácií na seminároch, prezentáciách, až po účasť na konferenciách a iných podujatiach. Príkladom prezentácie úspešných europrojektov je aj propagačný materiál vydaný ASFEU vo forme kalendára na rok 2013, ktorý získali naši úspešní prijímatelia. Predmety slúžia nielen na prezentáciu štrukturálnych fondov Európskej únie, ale tiež potešia každého jednotlivca. Sú praktické a decentne spájajú pracovnú a súkromnú oblasť,  uzavrel Kostolányi.

Odbor informovania a publicity bude aj v tomto roku intenzívne pokračovať na propagácii úspešných europrojektov. V minulom roku ASFEU pravidelne publikovala články o úspešných školách a aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o NFP v Učiteľských novinách, Eurokompase, Hospodárskych novinách a cez web stránku ASFEU formou oznamov a tlačových správ. Pre potenciálnych žiadateľov NFP usporiadala viaceré informačné semináre k aktuálnym výzvam a stretnutia s úspešnými prijímateľmi.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky