Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  28.08.2013: Podniky môžu podporiť vzdelávanie v oblasti priemyslu  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

28.08.2013: Podniky môžu podporiť vzdelávanie v oblasti priemyslu

Mikropodniky, malé podniky, ako aj stredné a veľké podniky z mimobratislavských krajov, sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v rámci operačného programu Vzdelávanie dňa 27.augusta 2013 výzvu vo výške 2 milióny eur s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu. Výzva je finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu.

Projekty podnikov majú byť zamerané na tvorbu/inováciu a realizáciu vzdelávacích programov, ktoré prehlbujú  alebo rozširujú  vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov  v  národnom hospodárstve. Cieľom je zvyšovanie  kvalifikácie pracovníkov aj na základe požiadaviek definovaných napr. zamestnávateľskými zväzmi, sociálnymi partnermi, regionálnymi samosprávami, so zvyšovaním zainteresovanosti zamestnávateľov na programoch neformálneho vzdelávania. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 50-tisíc eur a maximálne o 200-tisíc eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. októbra 2013.

Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov je jeden z cieľov opatrenia Podpora ďalšieho vzdelávania. V rámci neho sa prostredníctvom výziev podporuje plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016, v ktorom sa zaviazala  zvýšiť úroveň a kvalitu vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, ako aj využiť vedomostný a tvorivý potenciál odborných zdatností ľudí.

Informácie o výzve nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk  alebo  priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky