Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  28.08.2012: Vzdelávať sa môžu aj seniori  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

28.08.2012: Vzdelávať sa môžu aj seniori

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 je zameraný na vzdelávanie seniorov. Rastom počtu starších ľudí je nutné zaujímať sa aj o ich sekundárne potreby ako sú vzdelávanie, komunikácia, vytváranie nových spoločenských väzieb i pocit  užitočnosti a sebarealizácie. Jedna z možností podpory zdravého a aktívneho starnutia populácie je využitie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 28. augusta 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)  z Európskeho sociálneho fondu s názvom Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov. Výzva v celkovej výške 5 miliónov eur je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Zameraná je na rozširovanie vedomostí seniorov vo veku nad 50 rokov prostredníctvom nových foriem vzdelávania a vzdelávacích programov, ako aj na zvyšovanie kvalifikácie lektorov. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 75 tisíc eur a maximálne o 200 tisíc eur na jeden projekt. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť mikro, malé, stredné a veľké podniky, pričom pre účely tejto výzvy sa pod podnikmi rozumejú štátne, verejné a súkromné vysoké školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku a obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1. Bližšia špecifikácia oprávnenosti žiadateľa o NFP je uvedená v samotnom znení výzvy.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 29. októbra 2012. Kompletná výzva s prílohami je k dispozícii na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky