Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  28.04.2014: Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

28.04.2014: Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

Univerzita Komenského v Bratislave je nielen najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, ale zároveň patrí medzi dlhoročných úspešných prijímateľov eurofondov. V operačnom programe Výskum a vývoj ju Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila sumou viac ako 78 mil. eur. Nenávratné finančné príspevky využila nielen na budovanie technickej infraštruktúry, ale významne sa posilnilo samotné centrum vedy a výskumu.

Najväčší prínos europrojektov, ktoré pokryli takmer všetkých trinásť fakúlt, vidí rektor univerzity v úzkej spolupráci kolektívov s ostatnými univerzitami či ústavmi Slovenskej akadémie vied. Dobrý vedecký výskum sa podľa rektora mnohokrát končil v publikáciách a nedostal sa do praxe. „Dobudovanie infraštruktúry prinieslo prvé ovocie, najväčším výsledkom – úspechom – je, že už nejde len o publikačnú činnosť, ale aj mnohé vynálezy, ktoré navrhli konkrétne zariadenia a systémy využiteľné v praxi. Len v minulom roku máme registrovaných desať vynálezov“, uviedol Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Univerzita má  ako prijímateľ 38 projektov, z nich je 18 zameraných na centrá excelentnosti – špičkovo vybudované pracoviská –  a nechýbajú ani kompetenčné centrá.  V mnohých projektoch vystupuje univerzita aj ako partner. Príkladom je Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu, ktoré zastrešoval Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Výsledkom je unikátny systém informácií o živých a neživých zložkách krajiny, ktorý nájde uplatnenie v širokom spektre vedných disciplín ako aj v rôznych vládnych rezortoch a v hospodárskych odvetviach.

Podľa generálneho riaditeľa agentúry pre štrukturálne fondy Mariána Kostolányiho „Centrá excelentnosti sú mimoriadne významné projekty, ktoré sa financovali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Za sedem rokov bolo v tejto oblasti podporených presne 107 projektov v celkovej výške 237 mil. Eur, čo je štvrtina všetkých dopytovo orientovaných projektov výskumu a vývoja. ASFEU očakáva v novom programovom období 2014 - 2020 využitie približne rovnakého objemu financií na budovanie a podporu centier excelentnosti“. 

Michal Kaliňák

hovorca ministra

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky