Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  28.03.2014: Črepy prinášajú nielen šťastie, ale aj úspech  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

12.02.2014: ASFEU vyhlasuje súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede

Financovanie výskumných projektov medzi podnikateľskou a akademickou sférou prispieva k zviditeľneniu Slovenska. Skláreň v Lednických Rovniach si v spolupráci s akademikmi upevnila pozíciu v  technologickom vývoji sklárskeho priemyslu aj vďaka eurofondom. O kooperáciu na zefektívnení  unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla prejavil záujem aj taliansky ústav Stazione Sperimentale del Vetro.

Sklárska spoločnosť získala na aktuálne prebiehajúci projekt Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla z operačného programu Výskum a vývoj nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1,3 milióna eur. Podieľa sa na ňom 19 pracovníkov sklárne a osem odborníkov partnerského Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. 

Cieľom výskumu je vypracovať tzv. expertný systém — riadiaci taviaci proces — , ktorý má technológom pomôcť pri eliminovaní nehomogenít v procese tavenia skloviny. Využitím matematického modelovania pri tvarovaní skla, ktorý dokáže simulovať reálny stav (materiálové vlastnosti, vplyv kontaktov medzi telesami, teploty atď.), sa v praxi darí zefektívniť výrobný proces a zvyšovať kvalitu výrobkov. „Sledované hodnoty nám tento simulátor vopred vypočíta a my vieme či je simulácia pre nás uspokojivá. Dokážeme si namodelovať napríklad vyfúknutie kvapky skloviny do formy, ktorá určuje jedinečný tvar a veľkosť výrobku. Plánujeme zakúpiť aj ďalšie experimentálne tvarovacie stroje. Táto technológia je unikátna aj v tom, že na niektorých výrobných linkách nám vďaka implementácii výsledkov výskumu klesá odpad z výroby resp. sa zlepšujú niektoré kvalitatívne vlastnosti výrobkov“, uviedol manažér projektu sklárne RONA Michal Tomášek. „O spoluprácu na výskume prejavil záujem aj  taliansky ústav, s ktorým náš vedecký tím pokračuje na výskume korózie žiaromateriálov“, pokračuje Tomášek.

Europrojekt, ktorý je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je dôkazom významu prepojenia podnikov s akademickou sférou. „Európska komisia kladie dôraz na rozvíjanie takejto spolupráce, pretože cieľom projektov je zvýšiť aj hospodársku efektívnosť na mikro ako aj makroúrovni, a tým prispieť k rastu ekonomiky a zamestnanosti. Navyše, ak takýto projekt zaujme zahraničie, posúvame náš priemysel a experimentálny vývoj na úroveň medzinárodného významu“, hovorí Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Pre opatrenie Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe bolo doteraz podporených 229 projektov v celkovej výške NFP takmer 350 miliónov Eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky