Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  26.11.2015 Konferencia Najlepší z najlepších Best practices projektov operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave významným záverom roka 2015  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

26.11.2015 Konferencia Najlepší z najlepších Best practices projektov operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave významným záverom roka 2015

Výskumná agentúra zorganizovala v závere roka s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR najvýznamnejšiu udalosť s cieľom zviditeľniť výsledky implementácie projektov operačného programu Výskum a vývoj za programové obdobie 2007- 2013.

Dvojdňová konferencia, ktorá sa konala v termíne  23.- 24. novembra 2015 v hoteli Bôrik v Bratislave, bola zameraná na prezentáciu a zviditeľnenie najväčších úspechov a výmenu skúseností  v rámci projektov operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV).  

Podujatie slávnostne otvoril štátny tajomník ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Vladimír Kováčik. S príspevkami vystúpili Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied,  generálny riaditeľ Výskumnej agentúry pán Róbert Škripko.
O národných projektoch implementovaných v rámci OPVaV v gescii MŠVVaŠ SR prítomných poinformovala a Andrea Uhrínová, riaditeľka zo Sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR.

„Verím, že konferencia bude dobrou príležitosťou diskutovať o úspechoch a nájsť synergický efekt vzájomnej spolupráce pre implementáciu v ďalšom programovom období“, povedal hneď na úvod štátny tajomník ministra školstva Vladimír Kováčik,  čo sa následne na podujatí potvrdilo.

Kľúčovými hosťami konferencie boli prijímatelia v rámci OPVaV - rektori, predstavitelia univerzít/vysokých škôl, riaditelia ústavov SAV, výskumných organizácií a súkromného sektora. Priamo na konferencii odprezentovali takmer 30-tku projektov a špičkové výsledky z oblasti  aplikovaného výskumu, prenosu poznatkov do praxe, infraštruktúry výskumu a vývoja a infraštruktúry vysokých škôl.  Veda a výskum na Slovensku dosiahli vďaka financiám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z EÚ výsledky svetového formátu. Cez Výskumnú agentúru sa podarilo zazmluvniť 460 dopytovo-orientovaných projektov za viac ako miliardu EUR. Stovka hostí si vzájomne vymenila skúsenosti a informácie z úspešných projektov z oblasti technických, humanitných a spoločenských vied a infraštruktúry. Projekty výskumu a vývoja priniesli unikátne technológie, jedinečné výsledky do praxe, do  života, obohatili výskumný sektor, prepojili vedecké kapacity, spojili kolektívy do excelentných celkov. Výsledky svojou unikátnosťou a ultra modernými metódami, technológiami a patentami zaujali aj zástupkyňu Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pani Ľudmilu Majláthovú.

Jedným z pozitívnych a užitočných podnetov konferencie vzišla potreba pripraviť a sprístupniť  databázu  kompletnej infraštruktúry prístrojového vybavenia všetkých subjektov, v rámci projektov OPVaV, aby  jednotlivé subjekty mohli využívať prístroje a vybavenie navzájom na rôzne účely pre výskumné projekty a nemuseli zakupovať duplicitne  zakúpené prístroje.

Hostia veľmi ocenili nové informácie z úplne iných odlišných oblastí mimo ich pôsobenia,  vymenili si  vzácne  skúsenosti a unikátne informácie. Hlavný cieľ a účel konferencie zarezonoval v podobe synergického efektu nadchádzajúcich nových  kooperácií, partnerstiev a v neposlednom rade inovatívnych nápadov pre ďalšie projekty v rámci operačného programu Výskum a inovácie v programovom období  2014 – 2020.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky