Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  23.04.2015: Eurofondy podporujú hi-tech inovácie s globálnym dosahom  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

23.04.2015: Eurofondy podporujú hi-tech inovácie s globálnym dosahom

Prelomové hi-tech riešenie, s potenciálom priniesť obnoviteľné energetické zdroje kamkoľvek, vzniká na Slovensku s podporou eurofondov. Svetovo unikátnu technológiu rozvíja spoločnosť GA Drilling v rámci operačného programu Výskum a vývoj za pomoci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). V období 2007 až 2013 realizovala spoločnosť so svojimi projektovými partnermi spolu štyri projekty, zamerané na perspektívnu technológiu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dnes viaceré významné svetové ropné spoločnosti vidia v tejto technológii prelomovú inováciu pre celý segment.

V projekte Centra excelentnosti sa vďaka eurofondom dobudoval tím špičkových odborníkov, zameraných na základný výskum plazmových technológií. Ďalšie tri projekty za viac ako 6 miliónov EUR boli zamerané na prenos inovatívnych technológií a poznatkov z laboratória do testovania v praxi.

V projekte  Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej vŕtacej technológie pre ultrahlboké geotermálne vrty využila firma prostriedky z eurofondov na vybudovanie komplexnej a sofistikovanej infraštruktúry, potrebnej na výskum elektrickej plazmy pre rozrušovanie hornín. Dnešné vrty, robené klasickými technológiami, sa ekonomicky oplatia nanajvýš do hĺbky päť kilometrov.  Každý ďalší kilometer stojí násobky nákladov a cena sa ráta v miliónoch eur. Pritom práve vo väčších hĺbkach Zeme sa nachádzajú obrovské zásoby geotermálnej energie, ale aj bohaté náleziská fosílnych palív či nerastov. Plazmové vŕtanie má potenciál dostať sa ku tomuto nevyužitému bohatstvu rentabilným spôsobom.

Ďalší projekt Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov nadväzuje a ďalej rozvíja  prvý spomínaný projekt. V centre záujmu sú plazmotermické procesy a ich vplyv na materiály so špecifickým zreteľom na rozrušovanie horniny. Výskumníci dokázali, že sú schopní s použitím plazmy významne zvýšiť rýchlosť vŕtania v porovnaní s klasickým mechanickým prístupom.

V rámci projektu s názvom Autonómne robustné mechatronické systémy pre ultrahlboké geotermálne vrty v GA Drillingu  otestovali mechatronické systémy, nevyhnutné pre ultrahlboké vrty. Vďaka prostriedkom z eurofondov bola vybudovaná potrebnú infraštruktúru. Vývoj a následné skúmanie vlastných postupov dalo odpovede na otázky ako takéto zariadenie stabilizovať, ako nastaviť špeciálnu senzoriku, ktorá dokáže v reálnom čase rozpoznať, kde sa aparatúra nachádza a ako zložité zariadenie riadiť. Výstupom bol reálny test laboratórnej vzorky mechatronického systému.

Náš definitívny cieľ je, aj za efektívnej pomoci eurofondov, vyvinúť technológiu, ktorá dokáže nie o dvadsať, tridsať percent zrýchliť existujúce spôsoby vŕtania, ale ísť až do rádovo omnoho rýchlejších spôsobov. Vďaka množstvu výhod plynúcich z použitia plazmy vo vŕtaní môžeme výrazne ovplyvniť celý proces. A to sa netýka len geotermie, ale aj ďalších segmentov, kde vŕtanie je dôležitá vec a to je ropný priemysel a prípadne baníctvo. Konečným zmyslom je sprístupniť zdroje a prispieť k udržateľnosti ich čerpania "- uvádza Igor Kočiš, generálny riaditeľ spoločnosti.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky