Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  23.02.2015: Trnavská UCM v novom šate za 12 miliónov eur  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

23.02.2015: Trnavská UCM v novom šate za 12 miliónov eur

Suma 12,7 milióna eur pomohla jednej z trnavských univerzít, aby sa obliekla do nového šatu v podobe vybudovania novej infraštruktúry. Celkovo v rámci štyroch podporených projektov z Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zrekonštruovala viac ako 100 učební a IKT infraštruktúru. 

Dva projekty - Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (4,3 mil. eur)a Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (3,5 mil. eur) boli ukončené v roku 2012. Ďalšie dva projekty - Prístavba vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave ako investícia do hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (2,5 mil. eur)a Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2,4 mil. eur) sa ešte realizujú.

Najviac nás potešilo vybudovanie multimediálneho laboratória na fakulte masmediálnej komunikácie a jazykového laboratória na filozofickej fakulte. Pokiaľ ide o samotné multimediálne pracovisko, je to najmä HD štúdio, ktoré je považované za jedno z najmodernejších na Slovensku. Naši absolventi potom nemajú problém v praxi pracovať aj v náročných podmienkach jednotlivých televízií.“ – hovorí doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM v Trnave.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) pôsobí ako verejná vysoká škola od roku 1997. Jednotlivé fakulty pripravujú vysokovzdelaných odborníkov v zaujímavých študijných programoch vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Svoju činnosť začínala v priestoroch, ktoré neboli primárne určené na vzdelávacie účely a musela sa zaoberať tým, ako prispôsobiť výuku existujúcim kapacitám, ale aj hľadaním tých nových. Najvýraznejším hendikepom bola absencia nevyhovujúcej infraštruktúry v oblasti IKT.

Zámerom UCM bolo preto od samého počiatku vybudovanie zodpovedajúceho prostredia pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Podporené projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj ju zaradili medzi prvých desať slovenských univerzít, ktoré boli zrekonštruované z tohto OP.

Vo svetle merateľných výsledkov realizovaných projektov UCM v Trnave je potešiteľné konštatovanie, že študenti UCM majú v súčasnosti  k dispozícii viac ako 100 učební, ktoré boli zmodernizované a vybavené najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami.

Slovenské vysoké školy a univerzity využili celkovo takmer 290 miliónov eur na budovanie a obnovu svojej hmotnej infraštruktúry. Z uvedeného balíka podporila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci programového obdobia 2007 až 2013 celkovo 75 projektov vrátane projektov pre UCM v Trnave.

     

     

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky