Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  22.12.2014: Štatistický zázrak z Tlmáč  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

22.12.2014: Štatistický zázrak z Tlmáč

Počet ľudí bez práce v okrese Levice svojou hodnotou 15,13 %* prekračuje celoslovenské štatistiky nezamestnanosti. O prácu sa tu uchádza až 8 506* uchádzačov. I napriek tomu študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nemajú vôbec žiadny problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Ako je to možné?
     Stredná odborná škola technická v Tlmačoch totiž efektívne využíva eurofondy na to, aby zvýšila šance svojich žiakov na trhu práce.
     Za 302-tisíc eur nakúpila výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. Študenti sa tak zoznamujú s najmodernejšími metódami a formami práce a stávajú sa tak pre svojich budúcich zamestnávateľov mimoriadne atraktívnymi. Nakoľko z nich totiž škola urobila už „hotových ľudí“, budúci šéf nemusí investovať do ďalšieho zaškoľovania. Slúži tak ako príklad pre ďalšie odborné školy, najmä v okresoch, kde sú rady na Úradoch práce nekonečne dlhé.
     Osemnásťmesačný projekt vzdelávania s názvom „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“ je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom je zaviesť vyučovanie odborov ako strojný mechanik, mechanik elektronik, pracovník marketingu, mechanik strojov a zariadení aprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadenípriamo v praxi.
     Príkladom praktického vzdelávania je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci s pomocou softvéru AutoCad nakreslia technický výkres v grafickom programe. V rámci vyučovacieho predmetu technológia si pripravia technologický postup výroby. Nakoniec na odbornom výcviku si daný návrh výrobku samostatne vyhotovia.   
     Práve tu si začínajú uvedomovať prepojenie teórie s praxou. „Škola už 63 rokov vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a zvárania no zároveň pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Vďaka realizácii projektu Vzdelávanie vychovávame kvalifikovaných odborníkov pre trh práce, ktorí nemajú problém si nájsť uplatnenie“, hovorí o prínose projektu pre oblasť s vysokou nezamestnanosťou riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová.
 „Trendy vzdelávania, odborná náročnosť, rozvoj technológií i konkurenčné prostredie na trhu práce sú pre školu hnacím motorom k úspešnej realizácii projektu a k následným úspechom jej žiakov“, dodáva Mrázová.
     Škola sa v projekte zamerala na obnovu a doplnenie didaktických pomôcok, výpočtovej techniky, strojov, zariadení, knižného fondu i softvéru. Vďaka tomuto vybaveniu pedagógovia školy dokážu modernizovať svoje vyučovacie hodiny, aby boli pre študentov atraktívnejšie a pútavejšie. Tomu predchádzalo vzdelávanie samotných pedagógov a ich odborný osobnostný rozvoj v oblasti žiackych projektov a  digitálneho obsahu vzdelávania.  Samotné školenia sú zamerané na programovanie CNC strojov, senzoriku,  PLC systémy či programovateľné stavebnice.
     „Vďaka využitiu zakúpených moderných didaktických pomôcok, doplneného knižničného fondu a interaktívneho vybavenia učební sa zmenili aj metódy a formy práce so žiakmi počas vyučovania. Zmeny, ktoré sa uskutočnili až v 23 predmetoch  smerujú k napĺňaniu požiadaviek trhu práce aj vyššieho vzdelávania“, dopĺňa riaditeľku majster odborného výcviku Bc. Miroslav Bernát.
     Škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 302-tisíc eur a do jeho úspešnej realizácie zapojila 21 zamestnancov a 228 žiakov.

 

*Miera celkovej nezamestnanosti okresu Levice k 30.10.2014: 15,13 (údaj pre Slovensko: 13,93%). Do okresu sa radia oblasti Tlmače, Levice, Kozárovce.
*údaj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 30. 10. 2014.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky