Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  21.11.2014: Takmer 400 ročná tradícia pretkaná najnovšími technológiami  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

21.11.2014: Takmer 400 ročná tradícia pretkaná najnovšími technológiami

Patrí k najstarším slovenským univerzitám, založená bola už v 17. storočí, avšak dnes drží krok s najnovšími technológiami. Trnavská univerzita v Trnave vzdeláva v moderných zrekonštruovaných budovách 6-tisíc študentov aj vďaka eurofondom.

Trnavská univerzita v Trnave prioritne zamerala dva projekty za takmer 10,5 milióna eur na zlepšenie podmienok vzdelávania prostredníctvom modernizácie infraštruktúry. Projekty pomohli nielen znížiť náklady na energie, ale dosiahnuť aj estetickú úroveň a zabezpečiť tak dôstojné pracovné podmienky pre vzdelávací proces.

V neposlednom rade si univerzita zabezpečila aj nové informačno-komunikačné technológie (IKT), napríklad servery, optické prepojenia, dátové centrá. Tieto boli financované z operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na projekt „Podpory infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“ získala univerzita takmer 5 miliónov eur. Financie boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu Filozofickej fakulty, optické prepojenie medzi budovami centra Ad Albertinum a hlavným komunikačným uzlom na rektoráte, inštaláciu hardvérových komponentov a implementáciu dynamickej serverovej infraštruktúry. Pedagógovia aj študenti tak môžu využívať rýchle a moderné IKT technológie.

Pokračovaním bol druhý projekt „Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity pre zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu“ za takmer 5,5 milióna eur, zameraný najmä na rekonštrukciu obvodového plášťa, zateplenie, nové IKT vybavenie.

„Vybavili sme veľmi pekné videokonferenčné miestnosti. Spájame sa cez prednášky s ďalšími svetovými univerzitami, tiež sme si zmodernizovali virtuálne učebne, ktoré sú dnes veľkým trendom vo výučbe," približuje projekt rektor univerzity Marek Šmid. Zároveň dodáva, že vďaka finančným prostriedkom získaným prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) sa na univerzite realizovali aj ďalšie odvážne plány, napríklad získanie certifikátov Európskej komisie ECTS a DS, umožňujúcim študentom uznanie a bezproblémové prevádzanie kreditov v celej Európe, či dostavba nového Študentského domova ako nielen ubytovacieho, ale aj spoločenského, športového a kultúrneho študentského centra.

ASFEU vyhlásila pre oblasť infraštruktúry vysokých škôl a modernizácie vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu päť výziev z operačného programu Výskum a vývoj. Z celkového objemu finančných prostriedkov alokovaných pre tento program bola práve oblasť infraštruktúry podporená najviac.

V rámci 71 projektov za takmer 280 miliónov eur si vysoké školy rekonštruovali exteriéry (obnova vonkajších fasád, výmena okien, dvier, zateplenie...), čo zlepšuje tepelné podmienky vo vnútri školy, znižuje energetickú náročnosť a, samozrejme, aj prevádzkové náklady. Školy si mohli okrem rekonštrukcií pristaviť aj nové časti budov, alebo postaviť aj samostatné nové budovy súvisiace so vzdelávacím programom. V interiéri boli zmodernizované učebne, laboratóriá, zaviedli sa najmodernejšie IKT technológie novými hardvérmi a dátovými centrami,“ približuje výsledky projektov Marián Kostolányi, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa ASFEU.

Foto: Trnavská univerzita v Trnave

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky