Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  21.11.2012: Ocenené projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

21.11.2012: Ocenené projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie

Úspešné projekty realizované prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ z operačného programu Vzdelávanie a finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu získali cenu KOMENIUM PRIX. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 15. novembra vo Zvolene v rámci celoslovenského kongresu pre riaditeľov škôl KOMENIUM FÓRUM. Ocenenie v kategórii Úspešná realizácia europrojektov 2012 si prevzala riaditeľka základnej školy zo Starej Ľubovne a riaditeľ strednej odbornej školy z Pribeníka. Ceny im odovzdal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba a generálna riaditeľka ASFEU Iveta Kopasová. „Veľmi ma teší, že som mohla osobne odovzdať ceny za kvalitne zrealizované projekty s výrazným prínosom pre školstvo. Dúfam, že výsledky projektov zažijú aj budúci žiaci týchto škôl a stanú sa inšpiráciou aj pre ďalších žiadateľov o prostriedky z eurofondov,“ uviedla Iveta Kopasová.

V kategórii stredných škôl si ocenenie odniesla Stredná odborná škola  Szakkozépiskola, Jozefa Majláta z Pribeníka za projekt Premena a inovácia vzdelávania. Za viac ako 255 tisíc eur zorganizovala viacero druhov školení pre učiteľov a majstrov z  odborov  poľnohospodárstvo, agropodnikanie, cukrár, kuchár a pekár. Zmodernizovala materiálno-technickú základňu školy a vytvorila nový vzdelávací program. Druhou ocenenou školou sa stala Základná škola – ul. Za vodou zo Starej Ľubovne s projektom Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola.  Realizáciou aktivít projektu za viac ako 152 tisíc eur škola získala odborne profilovaný vzdelávací program, inovované učebne a didaktickú techniku na báze IKT a odborne preškolený pedagogický zbor.

ASFEU plánuje ešte do konca roka 2012 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre gymnázia a stredné odborné školy. Úspešné školy môžu získať dodatočné finančné prostriedky pre svoje plánované projekty.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky