Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  20.12.2013: Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

20.12.2013: Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur

Nenávratné finančné príspevky (NFP), o ktoré sa uchádzali predovšetkým školy, podporili za programové obdobie 2007 – 2013 mnohé oblasti. Prostredníctvom 33 vyhlásených výziev operačného programu Vzdelávanie (OPV) sa za sedemročné obdobie podarilo posilniť reformu systému vzdelávania, inovovať regionálne a vysoké školstvo, skvalitniť podmienky vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, či zlepšiť proces vyučovania na školách, napr. zakúpením nových didaktických prostriedkov. Finančná alokácia z Európskeho sociálneho fondu v rámci vyhlásených výziev predstavovala sumu 378 miliónov eur.

Vzdelávanie v praxi

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) uzavrela doposiaľ 814 zmlúv o poskytnutí NFP (dopytovo orientované projekty) v celkovej výške 230 miliónov eur.  

Najviac projektov (524) bolo podporených v rámci celoslovenského regionálneho školstva prostredníctvom opatrenia zameraného na premenu tradičnej školy na modernú. V sume takmer 100 miliónov eur základné a stredné školy inovovali obsahovú prestavbu vzdelávania, zakúpili didaktické pomôcky, aktivitami projektu vytvorili nový moderný školský vzdelávací program. Projekty stredných škôl boli zamerané aj na modernizáciu vybavenia odborných učební, čím prispeli k lepšiemu vzdelávaniu žiakov schopných neskôr splniť požiadavky trhu práce.

Okrem regionálneho školstva boli podporené aj oblasti zamerané na vysoké školy, výskum a vývoj, rozvoj vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania, v rámci nich bolo podporených 122 projektov vo výške 100,6 mil. eur. Projekty podporili zvýšenie kvality vzdelávania ako aj spoluprácu medzi vysokými školami na medzinárodnej úrovni.

Ďalšími projektmi došlo taktiež k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne príslušníkov   marginalizovaných rómskych komunít a osôb s osobitými vzdelávacími potrebami (napr. špeciálne výchovné zariadenia – reedukačné centrá, mimovládne organizácie).

Vzdelávanie v číslach pre dopytovo orientované projekty

  • 33 doteraz vyhlásených výziev v celkovej alokácii 378 mil. Eur
  • 814 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 230 mil. Eur
  • 504 projektov Premeny tradičnej školy na modernú vo výške 96,7 mil. Eur
  • 113 projektov pre Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vo výške 96, 4 mil. Eur
  • 50 projektov Podpory ďalšieho vzdelávania vo výške 10, 2 mil. Eur
  • 99 projektov na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK vo výške 16,2 mil. Eur
  • 19 projektov na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami vo výške 3,3 mil. Eur
  • 20 projektov Premeny tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj vo výške 2, 7 mil. Eur
  • 9 projektov na Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania vo výške 4,2 mil. Eur
 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky