Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  20.11.2014: Bezpečné potraviny pomôžu ochrániť život  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

20.11.2014: Bezpečné potraviny pomôžu ochrániť život

Iba kvalitné a bezpečné potraviny nám dokážu zabezpečiť zdravie a ochrániť život. Výskyt potravinových alergií má však vzrastajúci trend, preto je o výsledky výskumu potravín a ich bezpečnosť čoraz väčší záujem. Dôležitosť zdravých potravín si uvedomujú aj v organizácii rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – Výskumnom ústave potravinárskom.

Z operačného programu Výskum a vývoj ústav realizoval šesť projektov v celkovej sume za takmer osem miliónov eur. Projekty sa týkali budovania centier excelentnosti, transferu poznatkov do praxe  a  obnovy infraštruktúry výskumu a vývoja.

V prvom realizovanom projekte zameranom na vybudovanie HiTech centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách bolo zriadené pracovisko s najmodernejšou technikou na analýzu chemických zložiek potravín. Naň nadväzoval samotný výskum v rámci projektu Centra excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách, ktorého cieľom bolo znížiť obsah nežiaducich látok v potravinách.

V ďalších projektoch, ktoré boli skôr zamerané na aplikácie, sme sa venovali eliminácii akrylamidu v potravinách v technologickom procese výroby. Nakoľko počas tepelnej úpravy, najmä v pekárenských výrobkoch, vznikajú nežiaduce látky. Napríklad jedna z nich vzniká v procese takzvaných Maillardových reakcií, v ktorom reagujú niektoré cukry s niektorými aminokyselinami a tým vznikajú procesné kontaminanty. Úpravou technológií prídavnými látkami, či enzýmami sa nám podarilo znížiť obsah týchto látok. Výstupom z tohto projektu je technologická kniha, čiže návod pre viacerých spracovateľov, výrobcov potravín, ktorá im umožní práve znížiť obsah týchto nežiaducich látok,“ približuje prínos projektu do praxe riaditeľ ústavu Peter Siekel.

V ďalších projektoch podporených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa ústav zameral na zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových štiav s použitím inertných plynov. Nastavením nových technologických procesov výskumníci dosiahli lepšie chuťové a vnemové vlastnosti takýchto štiav.

Ústav vyvinul aj detekčné súpravy zamerané na využívanie DNA. Podľa Petra Siekela sa jedna oblasť detekcie týkala kvantifikácie patogénnych baktérií (konkrétne salmonela, listéria, kampylobakter) a druhá oblasť bola zameraná na prítomnosť alergénov v potravinách. Vyvinuté metódy identifikujú konkrétny gén v tej ktorej baktérii či alergénnej zložke potravín.

„V nadväznosti na ne bolo možné konštruovať tieto súpravy, ktoré obsahujú všetky potrebné zložky a návod ako postupovať, čiže nie je potrebné špeciálne zaškoľovať pracovníkov. Nakoľko zariadenia, ktoré sa k súpravám používajú, tzv. Real-time cykléry, pomôžu identifikovať určité úseky DNA a odhaliť tak nežiaducu baktériu alebo alergén, ktorý môže vyvolať anafylaktický – život ohrozujúci šok. Verím, že súpravy využijú nielen v rôznych sofistikovaných zariadeniach, ale priamo už aj v prevádzkových laboratóriách výrobných závodov," dopĺňa riaditeľ ústavu.

Projekty Výskumného ústavu potravinárskeho sú realizované prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rokoch 2009-2015.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky